Türk Tarım Akademisi XPRICE’ta

Türk Tarım Akademisi olarak çalıştığımız tarım teknoloji, mutlu yaşam ve çevre projelerini toplayarak derledik. Evrenimize hizmet olarak azot döngüsü ve karbon ilişkisini inceleyen projemizle sevgili Elan Musk’un Xprize platformunda başlattığı “100 milyon dolarlık” yarışmasına 19 CARBON TURK TAKIMI İLE KATILDIK TÜRK TARIM Akademisinin PROJE EKİBİ OLARAK ÇALIŞMALARIMIZA BAŞLADIK.BU KONUYA GÖNÜL VEREN TÜM ÇALIŞMA GÖNÜLLERİ BEKLİYORUZ. ÇANKIRI BİLGELİK VADİSİNDE DÜNYAYA MUTLU VE SAGLIKLI YAŞAM SUNACAGIZ.

Çerkeş merkezli karbon ayak izini azaltmak amaçlı Saçak beldesinde başlatılan geleneksel fidan dikim bayramları sosyal ve kültürel etkinlikler devam etmektedir. Bu yıl yine grubumuz 160 ağaç dikerek çeşitliliği artırma yönünde çalışma yapmıştır. Ayrıca Saçak belediyesi de geleneksel ağaç dikme etkinliğini yapmıştır. Pilot bölgesi seçtiğimiz bölgede iklim matematiği atık yönetimi enerji verimliliği konularında kapsamlı çalışmalar yürütülecektir. Eğitim çalışmalarına önem verilecektir. Eğitim 1. önceliğimizdir. Bilge kişilerin bölgede konaklaması sağlanarak STK lar aracılığı ile alt projelere hız verilecektir. Anadolu’nun öz kültürü olan imece etkin olarak kullanılacaktır. yaren kültürünün etkin devam ettiği Çankırı ilinde çevre ve karbon ayak izi ana tema haline getirilecektir. Başlattığımız mücadele ormanı ve yeni çevre oyun projeleri hayata geçirilecektir. merkez kampus saçak beldesidir. bölgede tüm bitkilerin envanteri çıkarılarak raporlanacaktır. bölgenin soğuk olması soğuğu fide sera yöntemi ile zamana yay modeli kullanılacaktır. Bu yöntemde termal kaynaklar kullanılacaktır. SOGUGUN BİTKİ VİTAMİN VE PROTEİN TASARIMLARI ÜZERİNDEKİ AVANTAJLARINDAN FAYDALANACAGIZ. ÖRNEK OLARAK BU BÖLGENİN ELMALARININ AROMASI ÇOK ÖZELDİR. Güneş enerjisi tarlalarından beslenen Türk tarım akademisinde geliştirilen robotikler üretilecektir. Robotik kodlama arım teknoloji eğitimleri mardinion kartla ile ion dengesi sağlanacaktır. Havanın ion ölçümü ile sağlıklı yaşam koşulları hazırlanacaktır. Dünyanın en büyük tuz mağarasında doğal gıda saklama depoları oluşturularak özellikle Kızılırmak kavunu saklanarak bu doğal lezzeti dünyaya tanıtarak sağlıklı doğal beslenme sürece yayılacaktır. HALOTERAPİ UYGULANACAKTIR. YAŞLILAR İÇİN İDEAL YAŞAM ALANLARI OLUŞTURULACAKTIR. 3 iklim zonunu kesim noktası olan Çerkeş endemik çiçekli bitkileri ve bu bitkilere bağlı balı ile meşhurdur. yeni nesil ar kovanları tasarlanıp doğalite ve döllenme biyolojine katkıda bulunulacaktır. tuzdan arı kovanları ile ana arı ölümlerin önüne geçilecektir. Api terapi uygulanacaktır arı sesi ve kokusu ile tedavi . Müzik ve sevgi temelli toplum oluşturulacaktır. At sevgisi ve biniciliği eğitimleri verilecektir. halkoyunlarında eğlence yapılacaktır. dogal sularda soguksu balık yetiştiriciliği örnekleri ve egitimleri başlatılacaktırç tüm bacalara ev işyeri karbon filtresi uygulamasına geçilecektir.

İnsanlar imtihan etmek yerine yardımlaşma ön plana çıkarılacaktır. İmece inşa edilecektir. Ata tohum takas ve kontrol şenlikleri düzenlenecektir . spor eğlenceleri resim etkinlikleri yapılacaktır. Müzik YAŞAM BİÇİMİNE DAHİL EDİLECEKTİR. Kuran EGİTİMLERİ VE İNANÇ SEMİNERLERİ YAPILACAKTIR.sekar bilgisayar tasarlanarak balanced ternary eğitimleri verilecektir. Üçlü düşünce felsefesi ve matematik eğitimleri anlatılacaktır. enerji coşku samimiyet temel felsefedir.

xprize carbon yarışması teknofest türkiye gibi yarışmalarda projeler hazırlanmıştır.
19 carbon turk takımı çalışacaktır.

27 mayıs 2021 de 5 kişiye toplam 15 domates fidesi verilmiştir.
https://www.facebook.com/100000160344559/videos/4526605337354766/

karbon ayak izi hesaplamaları öğretilecektir.

As the Turkish Agricultural Academy, we have collected and compiled the agricultural technology, happy life and environment projects we work with. WE PARTICIPATED WITH 19 CARBON TURK TEAMS in the “$ 100 million” contest launched by our beloved Elan Musk on the Xprize platform with our project that examines the nitrogen cycle and the relationship between carbon as a service to our universe. WE WILL PROVIDE HAPPY AND HEALTHY LIFE TO THE WORLD IN ÇANKIRI VALLEY OF WISDOM.

Traditional sapling planting festivals, social and cultural activities, which were initiated in Saçak town to reduce the carbon footprint of Çerkeş, continue. Again this year, our group worked to increase the diversity by planting 160 trees. In addition, the Saçak municipality has also performed the traditional tree planting activity. Comprehensive studies will be conducted on climate mathematics, waste management, energy efficiency in the region where we have selected the pilot region. Education studies will be given importance. Education is our first priority. Sub-projects will be accelerated through NGOs by providing wise people to accommodate in the region. The imece, which is the core culture of Anatolia, will be used effectively. Environment and carbon footprint will be the main theme in Çankırı, where the culture of Yemen continues to be effective. The forest of struggle and new environment game projects we have initiated will be implemented. the central campus is the fringe resort. Inventory of all plants in the region will be made and reported. The region is cold, the cold seedling greenhouse method and the spring model will be used over time. Thermal sources will be used in this method.

WE WILL BENEFIT FROM ITS ADVANTAGES OVER COLD PLANT VITAMIN AND PROTEIN DESIGNS. FOR EXAMPLE, THE FLAVOR OF THE APPLES OF THIS REGION IS VERY SPECIAL. Robotics developed in the Turkish agriculture academy fed from solar energy fields will be produced. Robotic coding arım technology trainings will be provided with the ion balance with the mardinion card. Healthy living conditions will be prepared with the ion measurement of the air. By creating natural food storage storages in the largest salt cave in the world, especially Kızılırmak melon will be stored and this natural flavor will be introduced to the world and healthy natural nutrition will spread throughout the process. HALOTHERAPY WILL BE APPLIED. IDEAL LIVING SPACES WILL BE CREATED FOR THE ELDERLY. Çerkeş, which is the cutting point of 3 climate zones, is famous for its endemic flowering plants and honey attached to these plants. New generation beehives will be designed and contributing to naturality and fertilization biology. Deaths of queen bees will be prevented with salt beehives. Api therapy will be applied, treated with bee sound and smell. A society based on music and love will be created. Horse love and riding training will be provided. There will be entertainment in folk dance. Examples and trainings of coldwater fish farming in natural waters will be initiated. Home workplace carbon filter application will be introduced to all chimneys.

Instead of testing people, solidarity will be brought to the fore. It will be built in cooperation. Ancestor seed exchange and control festivals will be organized. sports entertainment and painting activities will be held. MUSIC WILL BE INCLUDED IN THE LIFE STYLE. QURAN TRAININGS AND FAITH SEMINARS WILL BE HELD. Balanced ternary trainings will be given by designing secar computers. Triple thought philosophy and mathematics education will be explained. energy enthusiasm sincerity is the basic philosophy.

XPrize competition teknofest carbon projects in competitions like the turkey is prepared.
19 carbon turk teams will work.

On May 27, 2021, a total of 15 tomato seedlings were given to 5 people.

carbon footprint calculations will be taught.

Aşağıdaki linkten takıma ulaşabilirsiniz.

Link: TAKIMA KATILMAK İÇİN TIKLAYINIZ

mardinio Tarim Kiti Örnek Uygulama

Merhabalar, kendi tasarımımız olan mardinio kartımız ile bir tarım uygulaması örneği paylaşıyoruz.

Bu örnekte Sıcaklık, Toprak nem, methan gazı sensörleri; bir adet buzzer ve 1 adet su tahliyesi için su motoru kullanılmıştır.


#include "dht.h"

#define dhtPin A0       // Sıcaklık Nem Pin
#define soilHumidityPin A3  // Toprak Nem Pin
#define methanePin A2     // Metan Pin
#define buzzerPin 4      // Buzzer Pin
#define motorPin 6      // Motor Pin

void setup() {

 pinMode(buzzerPin, OUTPUT);
 pinMode(motorPin, OUTPUT);
 digitalWrite(motorPin, LOW);
 Serial.begin(9600);
 delay(500);//Delay to let system boot
 Serial.println("Turk Tarim Akademisi\n");
 delay(1000);//Wait before accessing Sensor

}//end "setup()"

void loop() {
 readTempHum();
 readSoilHum();
 readMethane();


 delay(3000);//Wait 5 seconds before accessing sensor again.
}// end loop()

void readTempHum() {
 dht DHT;
 DHT.read11(dhtPin);
 Serial.print("Nem: ");
 Serial.print(DHT.humidity);
 Serial.print("% ");
 Serial.print("Sicaklik: ");
 Serial.print(DHT.temperature);
 Serial.println("C ");
 Serial.println("");
}

void readSoilHum() {
 int soilHum = analogRead(soilHumidityPin);
 if (soilHum >= 0 && soilHum <= 50) {
  Serial.println("Toprak Nem Sensoru: Sensor Hatasi!");
  controlMotor(0);
  controlBuzzer(1);
  return;
 } else if (soilHum > 50 && soilHum <= 650) { // Kuru Toprak
  controlMotor(1);
  controlBuzzer(0);
 } else if (soilHum > 650 && soilHum <= 750) { // Nemli Toprak
  controlMotor(1);
  controlBuzzer(0);
 } else if (soilHum > 750 && soilHum <= 1023) { // Islak Toprak
  controlMotor(0);
  controlBuzzer(1);
 }
 Serial.print("Toprak Nem Sensor Degeri: ");
 Serial.println(soilHum);
 Serial.println("");
}

void readMethane() {
 int methaneValue = analogRead(methanePin);
 Serial.print("Methan Gazi Sensor Degeri: ");
 Serial.println(methaneValue);
 Serial.println("");
}

void controlBuzzer(int stat) {
 if (stat == 0) {
  noTone(buzzerPin);
 } else if (stat == 1) {
  tone(buzzerPin, 440, 2000);
 }
}

void controlMotor(int stat) {
 if (stat == 0) {
  digitalWrite(motorPin, HIGH);
 } else if (stat == 1) {
  digitalWrite(motorPin, LOW);
 }
}

Türkiye’ nin eğitim planlamasında bilişim teknolojilerinin, yazılımın önemi

Türkiye’ nin eğitim planlamasında bilişim teknolojilerinin, yazılımın önemi ve yerli – milli teknolojilerde uygulanması
Bildiğimiz gibi, bugün dünyada yaklaşık 8 milyar insan yaşamaktadır. İnsanlar gruplar halinde farklı ülkelerde yaşamakta ve kendilerine has kültürlere sahiptir. Fakat her geçen gün hızla gelişen teknolojik ürünler hayatımızın birçok alanında ülkeleri, kültürleri birleştirerek işlerimizi kolaylaştırmaktadır. Bu durum sonucunda ise bazı ülkeler teknolojiyi tasarlayan, bazı ülkeler teknolojiyi üreten, bazı ülkelerde teknolojiyi tüketen konuma geldi. Türkiye’nin teknolojiyi tasarlayan ve üreten ülke konumunda kalıcı yer bulabilmesi için ana unsur olan eğitime ve eğitim sistemine dikkat etmesi ve bu konunun üstüne yoğun ilgi göstermesi gerekir. Eğitim sistemini, toplumdan ve toplumsal ihtiyaçlardan bağımsız olarak düşünmek mümkün değildir. Bütün ülkeler sürekli değişen modern üretim tarzlarına ve metotlarına cevap verecek tarzda eğitim ve eğitim sistemlerini yenilemek zorundadır. Güncel teknolojilere bakıldığında nesnelerin iletişimi kavramı dikkat çekmektedir. Genel olarak nesnelerin iletişiminde yüksek mobil internet hızı, yüksek data kapasitesi ve düşük gecikme hızına sahip olan 4.5G teknolojisi kullanılmaktadır. 2023 yılında, 5G ile birlikte dünyada sıra dışı gelişmeler yaşanması beklenmektedir. 5G teknolojisine, Türkiye’nin de gelişmiş ülkelerle birlikte geçmesi beklenmektedir ve yerli üretilen ve tasarlanan bir çok cihaz ve makine – bilgisayar kodu 5G teknolojisi ile birlikte sistematik olarak çalışacaktır. Ülkemizin bu süreci kaçırmaması için temel eğitimde, lise eğitiminde ve üniversite eğitiminde kod yazma, elektronik cihaz kullanımı ve üretimine yönelik çalışmalara odaklanması gerekiyor. Bizlerde yerli teknoloji üreten firmalar olarak ülkemizi bu sürece hazırlamak zorundayız. Tüm gençlerimize iş geliştirme kartını kullanarak pratik kod yazma sürecinde yardımcı olmalıyız ve bu fırsatı sunmalıyız. Üretimini gerçekleştirdiğimiz MARDINIO adlı iş geliştirme kartı ile öğrencilerimize milli bir donanım sunarken yine tamamı yerli ve milli geliştirilmiş olan NEGEP adlı (kod yazmadan sürükle bırak ile pratik ve eğlenceli bir kod yazma sistemi) program bilgisayar programlama dilini daha anlaşılır hale getiriyor. Eğitimde gençlerimize gelişmiş ülkelerle eş zamanlı olarak görsel kod geliştirme imkanı bulacak ve gerçek çalışmada daha aktif rol alabilecektir. Ülkemizin her köyünde ve ilçesinde kod yazmaya yönelik çalışmalar başlatılmalı ve tarihsel süreçte ülke olarak birikimli olduğumuz tarım konusunda görsel kod yazma ile otomasyon sistemleri yönetmeyi hızlı bir şekilde öğretmeliyiz. Bu vesile ile 2023 yılı hedeflerini yakalamak için stratejik olan bu konuda gençler için temel matematik, görsel kod yazma (NEGEP), temel elektronik eğitimini milli iş geliştirme kartımız ile gerçekleştiriyoruz ve ilk proje olarak belirlediğimiz sulama otomasyonu prototipimizin çalışmalarına başarılı bir şekilde devam ediyoruz. 

Necmettin Türkoğlu