19 çarpanlarına ayırın Karbon a yaklaşın turkiyeyi 15 . sıradan 14. e düşürelim

19 u Karbonik temel geometrik hücresini çizerek çarpanlarına ayırın
Türkiye’de kişi başına karbon salınımı ise 5.2 ton oldu. Bu oran ABD’de 16.6 ton, Avrupa Birliği’nde 6.7 ton, Çin’de 7 ton olarak gerçekleşti.

Türkiye’nin 2018’de toplam karbon salınımı ise 430 milyon ton oldu. Bu alanda zirvede bulunan Çin’in karbon salınım miktarı 10.1 milyar ton olarak kaydedildi.
https://www.indyturk.com/node/100321/çevre/türkiye-karbon-salınımında-dünyada-15’inci-sırada

Küresel Karbon Bütçesi 2019 raporuna göre iklim değişikliğini tetikleyen karbon salınımında dünyada 15’inci sırada olan Türkiye, 2018’de 430 milyon ton karbon salınımı gerçekleştirdi.

Türk Tarım Akademisi XPRICE’ta

Türk Tarım Akademisi olarak çalıştığımız tarım teknoloji, mutlu yaşam ve çevre projelerini toplayarak derledik. Evrenimize hizmet olarak azot döngüsü ve karbon ilişkisini inceleyen projemizle sevgili Elan Musk’un Xprize platformunda başlattığı “100 milyon dolarlık” yarışmasına 19 CARBON TURK TAKIMI İLE KATILDIK TÜRK TARIM Akademisinin PROJE EKİBİ OLARAK ÇALIŞMALARIMIZA BAŞLADIK.BU KONUYA GÖNÜL VEREN TÜM ÇALIŞMA GÖNÜLLERİ BEKLİYORUZ. ÇANKIRI BİLGELİK VADİSİNDE DÜNYAYA MUTLU VE SAGLIKLI YAŞAM SUNACAGIZ.

Çerkeş merkezli karbon ayak izini azaltmak amaçlı Saçak beldesinde başlatılan geleneksel fidan dikim bayramları sosyal ve kültürel etkinlikler devam etmektedir. Bu yıl yine grubumuz 160 ağaç dikerek çeşitliliği artırma yönünde çalışma yapmıştır. Ayrıca Saçak belediyesi de geleneksel ağaç dikme etkinliğini yapmıştır. Pilot bölgesi seçtiğimiz bölgede iklim matematiği atık yönetimi enerji verimliliği konularında kapsamlı çalışmalar yürütülecektir. Eğitim çalışmalarına önem verilecektir. Eğitim 1. önceliğimizdir. Bilge kişilerin bölgede konaklaması sağlanarak STK lar aracılığı ile alt projelere hız verilecektir. Anadolu’nun öz kültürü olan imece etkin olarak kullanılacaktır. yaren kültürünün etkin devam ettiği Çankırı ilinde çevre ve karbon ayak izi ana tema haline getirilecektir. Başlattığımız mücadele ormanı ve yeni çevre oyun projeleri hayata geçirilecektir. merkez kampus saçak beldesidir. bölgede tüm bitkilerin envanteri çıkarılarak raporlanacaktır. bölgenin soğuk olması soğuğu fide sera yöntemi ile zamana yay modeli kullanılacaktır. Bu yöntemde termal kaynaklar kullanılacaktır. SOGUGUN BİTKİ VİTAMİN VE PROTEİN TASARIMLARI ÜZERİNDEKİ AVANTAJLARINDAN FAYDALANACAGIZ. ÖRNEK OLARAK BU BÖLGENİN ELMALARININ AROMASI ÇOK ÖZELDİR. Güneş enerjisi tarlalarından beslenen Türk tarım akademisinde geliştirilen robotikler üretilecektir. Robotik kodlama arım teknoloji eğitimleri mardinion kartla ile ion dengesi sağlanacaktır. Havanın ion ölçümü ile sağlıklı yaşam koşulları hazırlanacaktır. Dünyanın en büyük tuz mağarasında doğal gıda saklama depoları oluşturularak özellikle Kızılırmak kavunu saklanarak bu doğal lezzeti dünyaya tanıtarak sağlıklı doğal beslenme sürece yayılacaktır. HALOTERAPİ UYGULANACAKTIR. YAŞLILAR İÇİN İDEAL YAŞAM ALANLARI OLUŞTURULACAKTIR. 3 iklim zonunu kesim noktası olan Çerkeş endemik çiçekli bitkileri ve bu bitkilere bağlı balı ile meşhurdur. yeni nesil ar kovanları tasarlanıp doğalite ve döllenme biyolojine katkıda bulunulacaktır. tuzdan arı kovanları ile ana arı ölümlerin önüne geçilecektir. Api terapi uygulanacaktır arı sesi ve kokusu ile tedavi . Müzik ve sevgi temelli toplum oluşturulacaktır. At sevgisi ve biniciliği eğitimleri verilecektir. halkoyunlarında eğlence yapılacaktır. dogal sularda soguksu balık yetiştiriciliği örnekleri ve egitimleri başlatılacaktırç tüm bacalara ev işyeri karbon filtresi uygulamasına geçilecektir.

İnsanlar imtihan etmek yerine yardımlaşma ön plana çıkarılacaktır. İmece inşa edilecektir. Ata tohum takas ve kontrol şenlikleri düzenlenecektir . spor eğlenceleri resim etkinlikleri yapılacaktır. Müzik YAŞAM BİÇİMİNE DAHİL EDİLECEKTİR. Kuran EGİTİMLERİ VE İNANÇ SEMİNERLERİ YAPILACAKTIR.sekar bilgisayar tasarlanarak balanced ternary eğitimleri verilecektir. Üçlü düşünce felsefesi ve matematik eğitimleri anlatılacaktır. enerji coşku samimiyet temel felsefedir.

xprize carbon yarışması teknofest türkiye gibi yarışmalarda projeler hazırlanmıştır.
19 carbon turk takımı çalışacaktır.

27 mayıs 2021 de 5 kişiye toplam 15 domates fidesi verilmiştir.
https://www.facebook.com/100000160344559/videos/4526605337354766/

karbon ayak izi hesaplamaları öğretilecektir.

As the Turkish Agricultural Academy, we have collected and compiled the agricultural technology, happy life and environment projects we work with. WE PARTICIPATED WITH 19 CARBON TURK TEAMS in the “$ 100 million” contest launched by our beloved Elan Musk on the Xprize platform with our project that examines the nitrogen cycle and the relationship between carbon as a service to our universe. WE WILL PROVIDE HAPPY AND HEALTHY LIFE TO THE WORLD IN ÇANKIRI VALLEY OF WISDOM.

Traditional sapling planting festivals, social and cultural activities, which were initiated in Saçak town to reduce the carbon footprint of Çerkeş, continue. Again this year, our group worked to increase the diversity by planting 160 trees. In addition, the Saçak municipality has also performed the traditional tree planting activity. Comprehensive studies will be conducted on climate mathematics, waste management, energy efficiency in the region where we have selected the pilot region. Education studies will be given importance. Education is our first priority. Sub-projects will be accelerated through NGOs by providing wise people to accommodate in the region. The imece, which is the core culture of Anatolia, will be used effectively. Environment and carbon footprint will be the main theme in Çankırı, where the culture of Yemen continues to be effective. The forest of struggle and new environment game projects we have initiated will be implemented. the central campus is the fringe resort. Inventory of all plants in the region will be made and reported. The region is cold, the cold seedling greenhouse method and the spring model will be used over time. Thermal sources will be used in this method.

WE WILL BENEFIT FROM ITS ADVANTAGES OVER COLD PLANT VITAMIN AND PROTEIN DESIGNS. FOR EXAMPLE, THE FLAVOR OF THE APPLES OF THIS REGION IS VERY SPECIAL. Robotics developed in the Turkish agriculture academy fed from solar energy fields will be produced. Robotic coding arım technology trainings will be provided with the ion balance with the mardinion card. Healthy living conditions will be prepared with the ion measurement of the air. By creating natural food storage storages in the largest salt cave in the world, especially Kızılırmak melon will be stored and this natural flavor will be introduced to the world and healthy natural nutrition will spread throughout the process. HALOTHERAPY WILL BE APPLIED. IDEAL LIVING SPACES WILL BE CREATED FOR THE ELDERLY. Çerkeş, which is the cutting point of 3 climate zones, is famous for its endemic flowering plants and honey attached to these plants. New generation beehives will be designed and contributing to naturality and fertilization biology. Deaths of queen bees will be prevented with salt beehives. Api therapy will be applied, treated with bee sound and smell. A society based on music and love will be created. Horse love and riding training will be provided. There will be entertainment in folk dance. Examples and trainings of coldwater fish farming in natural waters will be initiated. Home workplace carbon filter application will be introduced to all chimneys.

Instead of testing people, solidarity will be brought to the fore. It will be built in cooperation. Ancestor seed exchange and control festivals will be organized. sports entertainment and painting activities will be held. MUSIC WILL BE INCLUDED IN THE LIFE STYLE. QURAN TRAININGS AND FAITH SEMINARS WILL BE HELD. Balanced ternary trainings will be given by designing secar computers. Triple thought philosophy and mathematics education will be explained. energy enthusiasm sincerity is the basic philosophy.

XPrize competition teknofest carbon projects in competitions like the turkey is prepared.
19 carbon turk teams will work.

On May 27, 2021, a total of 15 tomato seedlings were given to 5 people.

carbon footprint calculations will be taught.

Aşağıdaki linkten takıma ulaşabilirsiniz.

Link: TAKIMA KATILMAK İÇİN TIKLAYINIZ