mardinio Tarim Kiti Örnek Uygulama

Merhabalar, kendi tasarımımız olan mardinio kartımız ile bir tarım uygulaması örneği paylaşıyoruz.

Bu örnekte Sıcaklık, Toprak nem, methan gazı sensörleri; bir adet buzzer ve 1 adet su tahliyesi için su motoru kullanılmıştır.


#include "dht.h"

#define dhtPin A0       // Sıcaklık Nem Pin
#define soilHumidityPin A3  // Toprak Nem Pin
#define methanePin A2     // Metan Pin
#define buzzerPin 4      // Buzzer Pin
#define motorPin 6      // Motor Pin

void setup() {

 pinMode(buzzerPin, OUTPUT);
 pinMode(motorPin, OUTPUT);
 digitalWrite(motorPin, LOW);
 Serial.begin(9600);
 delay(500);//Delay to let system boot
 Serial.println("Turk Tarim Akademisi\n");
 delay(1000);//Wait before accessing Sensor

}//end "setup()"

void loop() {
 readTempHum();
 readSoilHum();
 readMethane();


 delay(3000);//Wait 5 seconds before accessing sensor again.
}// end loop()

void readTempHum() {
 dht DHT;
 DHT.read11(dhtPin);
 Serial.print("Nem: ");
 Serial.print(DHT.humidity);
 Serial.print("% ");
 Serial.print("Sicaklik: ");
 Serial.print(DHT.temperature);
 Serial.println("C ");
 Serial.println("");
}

void readSoilHum() {
 int soilHum = analogRead(soilHumidityPin);
 if (soilHum >= 0 && soilHum <= 50) {
  Serial.println("Toprak Nem Sensoru: Sensor Hatasi!");
  controlMotor(0);
  controlBuzzer(1);
  return;
 } else if (soilHum > 50 && soilHum <= 650) { // Kuru Toprak
  controlMotor(1);
  controlBuzzer(0);
 } else if (soilHum > 650 && soilHum <= 750) { // Nemli Toprak
  controlMotor(1);
  controlBuzzer(0);
 } else if (soilHum > 750 && soilHum <= 1023) { // Islak Toprak
  controlMotor(0);
  controlBuzzer(1);
 }
 Serial.print("Toprak Nem Sensor Degeri: ");
 Serial.println(soilHum);
 Serial.println("");
}

void readMethane() {
 int methaneValue = analogRead(methanePin);
 Serial.print("Methan Gazi Sensor Degeri: ");
 Serial.println(methaneValue);
 Serial.println("");
}

void controlBuzzer(int stat) {
 if (stat == 0) {
  noTone(buzzerPin);
 } else if (stat == 1) {
  tone(buzzerPin, 440, 2000);
 }
}

void controlMotor(int stat) {
 if (stat == 0) {
  digitalWrite(motorPin, HIGH);
 } else if (stat == 1) {
  digitalWrite(motorPin, LOW);
 }
}