Türkiye’ nin eğitim planlamasında bilişim teknolojilerinin, yazılımın önemi

Türkiye’ nin eğitim planlamasında bilişim teknolojilerinin, yazılımın önemi ve yerli – milli teknolojilerde uygulanması
Bildiğimiz gibi, bugün dünyada yaklaşık 8 milyar insan yaşamaktadır. İnsanlar gruplar halinde farklı ülkelerde yaşamakta ve kendilerine has kültürlere sahiptir. Fakat her geçen gün hızla gelişen teknolojik ürünler hayatımızın birçok alanında ülkeleri, kültürleri birleştirerek işlerimizi kolaylaştırmaktadır. Bu durum sonucunda ise bazı ülkeler teknolojiyi tasarlayan, bazı ülkeler teknolojiyi üreten, bazı ülkelerde teknolojiyi tüketen konuma geldi. Türkiye’nin teknolojiyi tasarlayan ve üreten ülke konumunda kalıcı yer bulabilmesi için ana unsur olan eğitime ve eğitim sistemine dikkat etmesi ve bu konunun üstüne yoğun ilgi göstermesi gerekir. Eğitim sistemini, toplumdan ve toplumsal ihtiyaçlardan bağımsız olarak düşünmek mümkün değildir. Bütün ülkeler sürekli değişen modern üretim tarzlarına ve metotlarına cevap verecek tarzda eğitim ve eğitim sistemlerini yenilemek zorundadır. Güncel teknolojilere bakıldığında nesnelerin iletişimi kavramı dikkat çekmektedir. Genel olarak nesnelerin iletişiminde yüksek mobil internet hızı, yüksek data kapasitesi ve düşük gecikme hızına sahip olan 4.5G teknolojisi kullanılmaktadır. 2023 yılında, 5G ile birlikte dünyada sıra dışı gelişmeler yaşanması beklenmektedir. 5G teknolojisine, Türkiye’nin de gelişmiş ülkelerle birlikte geçmesi beklenmektedir ve yerli üretilen ve tasarlanan bir çok cihaz ve makine – bilgisayar kodu 5G teknolojisi ile birlikte sistematik olarak çalışacaktır. Ülkemizin bu süreci kaçırmaması için temel eğitimde, lise eğitiminde ve üniversite eğitiminde kod yazma, elektronik cihaz kullanımı ve üretimine yönelik çalışmalara odaklanması gerekiyor. Bizlerde yerli teknoloji üreten firmalar olarak ülkemizi bu sürece hazırlamak zorundayız. Tüm gençlerimize iş geliştirme kartını kullanarak pratik kod yazma sürecinde yardımcı olmalıyız ve bu fırsatı sunmalıyız. Üretimini gerçekleştirdiğimiz MARDINIO adlı iş geliştirme kartı ile öğrencilerimize milli bir donanım sunarken yine tamamı yerli ve milli geliştirilmiş olan NEGEP adlı (kod yazmadan sürükle bırak ile pratik ve eğlenceli bir kod yazma sistemi) program bilgisayar programlama dilini daha anlaşılır hale getiriyor. Eğitimde gençlerimize gelişmiş ülkelerle eş zamanlı olarak görsel kod geliştirme imkanı bulacak ve gerçek çalışmada daha aktif rol alabilecektir. Ülkemizin her köyünde ve ilçesinde kod yazmaya yönelik çalışmalar başlatılmalı ve tarihsel süreçte ülke olarak birikimli olduğumuz tarım konusunda görsel kod yazma ile otomasyon sistemleri yönetmeyi hızlı bir şekilde öğretmeliyiz. Bu vesile ile 2023 yılı hedeflerini yakalamak için stratejik olan bu konuda gençler için temel matematik, görsel kod yazma (NEGEP), temel elektronik eğitimini milli iş geliştirme kartımız ile gerçekleştiriyoruz ve ilk proje olarak belirlediğimiz sulama otomasyonu prototipimizin çalışmalarına başarılı bir şekilde devam ediyoruz. 

Necmettin Türkoğlu